CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021

01/01/2021 // 967 lượt xem

Chi tiết →

Tin về cuộc họp lần thứ nhất của Ban Chấp hành Hội Luật quốc tế Việt Nam, nhiệm kỳ II (2020-2025)

10/12/2020 // 1002 lượt xem

Tiếp theo thành công của Đại hội Hội Luật quốc tế Việt Nam Nhiệm kỳ II, ngày 05/12/2020, tại Hà...

Chi tiết →

Hội thảo về cải cách WTO, các vấn đề pháp lý và tác động đối với Việt Nam

04/12/2020 // 699 lượt xem

TGVN. Ngày 27/11, Bộ Ngoại giao phối hợp với Phái đoàn đại diện Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc,...

Chi tiết →

BAN KIỂM TRA

02/12/2020 // 628 lượt xem

Chi tiết →

BAN CHẤP HÀNH

02/12/2020 // 970 lượt xem

Ban Chấp hành Hội do Đại hội bầu trong số các hội viên của Hội. Ban Chấp hành Hội gồm: Chủ tịch,...

Chi tiết →

Bài viết mới

Sự Kiện - Thông Tin

Điều Lệ

Hội Viên