Vietnam CISG Pre-moot 2020

15/02/2020 // 4025 lượt xem

Nối tiếp thành công của Vietnam CISG Pre-moot 2019 - cuộc thi dưới hình thức phiên trọng tài giả...

Chi tiết →

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020

24/01/2020 // 2971 lượt xem

Chi tiết →

Lãnh đạo Hội Luật quốc tế gặp mặt Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp báo cáo kết quả hoạt động Hội năm 2019

24/01/2020 // 2414 lượt xem

Ngày 16-17/1/2020 tại Hà Nội, Chủ tịch Hội Luật Quốc tế Việt Nam, TS. Nguyễn Bá Sơn...

Chi tiết →

“Luật quốc tế và những vấn đề thực tại Việt Nam”

11/01/2020 // 3741 lượt xem

Vừa qua, Hội Luật quốc tế Việt nam ra mắt cuốn “Luật quốc tế và những vấn đề thực tại Việt Nam”...

Chi tiết →

Thư của Chủ tịch VSIL phản hồi Chủ tịch CSIL

30/10/2019 // 3657 lượt xem

Sau khi nhận được Thư ngỏ ngày 24/8/2019 của Chủ tịch Hội Luật quốc tế Việt Nam qua đường email...

Chi tiết →

LỄ RA MẮT TRUNG TÂM HOÀ GIẢI THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT NAM

01/09/2019 // 3199 lượt xem

Ngày 07/06/2019, sau một thời gian chuẩn bị các điều kiện về pháp lý, nhân sự, cơ sở vật chất và...

Chi tiết →

Bài viết mới

Sự Kiện - Thông Tin

Điều Lệ

Hội Viên